อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน คณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน คณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564
 

อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน คณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2564 • การดู 61 ครั้ง
 
ย้อนกลับ