พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลกินรีทองยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) จากการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (Thailand Tourism Awards 2021)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลกินรีทองยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) จากการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (Thailand Tourism Awards 2021)
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Kinnari Gold Award

13th Thailand Tourism Awards 2021 

              พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (Thailand Tourism Awards 2021) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

              รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

              โดยจะมีพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (Thailand Tourism Awards 2021) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Page: Thailand Tourism Awards 

 

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2564 • การดู 259 ครั้ง
 
ย้อนกลับ