คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564
 

รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช. พร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2564 • การดู 65 ครั้ง
 
ย้อนกลับ