นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะวิจิตรศิลป์ เข้าศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะวิจิตรศิลป์ เข้าศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
 

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะวิจิตรศิลป์ เข้าศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา

 
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564 • การดู 220 ครั้ง
 
ย้อนกลับ