นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาโครงสร้างเรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาโครงสร้างเรือนโบราณล้านนา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยทัต พูลสวัสดิ์ นำนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมศึกษาโครงสร้างเรือนโบราณล้านนา และวาดภาพโครงสร้างเรือนโบราณ เพื่อใช้ประกอบการเรียนในสาขาวิชาดังกล่าว ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564 • การดู 289 ครั้ง
 
ย้อนกลับ