นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่ได้ศึกษา ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2564 • การดู 147 ครั้ง
 
ย้อนกลับ