พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พร้อมเปิดให้บริการ 15 กันยายน 2564 นี้

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พร้อมเปิดให้บริการ 15 กันยายน 2564 นี้
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ในวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมกับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางพิพิธภัณฑ์ฯ

https://art-culture.cmu.ac.th/Museum

เปิด : วันจันทร์-วันอาทิตย์ (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น.
อัตราค่าเข้าชม : บุคลคลทั่วไปคนละ 50 บาท 
นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุกว่า 60 ปีขึ้นไปคนละ 20 บาท

Location : https://bit.ly/3ba3uvw

 
เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2564 • การดู 52 ครั้ง
 
ย้อนกลับ