การศึกษาดูงานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

การศึกษาดูงานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ไลน์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการพิพิธถัณฑ์ในสถาวะที่เปลี่ยนแปลง โดยมีคุณสุวารี วงศ์กองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเมือง ร่วมให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 
เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2564 • การดู 61 ครั้ง
 
ย้อนกลับ