กิจกรรมพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

กิจกรรมพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งเเวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (หมวดที่ 4) จัดกิจกรรมพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 13.30-15.00 น. ณ บริเวณหลุมปุ๋ยหมัก ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

 

 
เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2564 • การดู 171 ครั้ง
 
ย้อนกลับ