บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราเองและคนรอบข้าง "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2564 • การดู 185 ครั้ง
 
ย้อนกลับ