ทรงพระเจริญ เนื่องใน​โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ทรงพระเจริญ เนื่องใน​โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
 

ทรงพระเจริญ

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า 

คณะผู้บริหารและบุคลากร

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2564 • การดู 177 ครั้ง
 
ย้อนกลับ