ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ
 

ทรงพระเจริญ

13 กรกฎาคม 

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า 

คณะผู้บริหารและบุคลากร

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2564 • การดู 58 ครั้ง
 
ย้อนกลับ