กิจกรรม Happy Society ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาบริการ และผู้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้ โครงการ Happy CPAC องค์กรแห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2564

กิจกรรม  Happy Society ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาบริการ และผู้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้ โครงการ Happy CPAC องค์กรแห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2564
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 1000 ขวดเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จิตอาสาการให้บริการภาคประชาชนในการเข้ารับวัคซีนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

 

 
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 • การดู 160 ครั้ง
 
ย้อนกลับ