3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน 2564  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 

3 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ด้วยเหล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2564 • การดู 92 ครั้ง
 
ย้อนกลับ