ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

 
เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 • การดู 64 ครั้ง
 
ย้อนกลับ