ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)
 
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 02 ประกาศหยุดพิพิธภัณฑ์ (ไทย) 27 เมษายน-10 พฤษภาค.pdf

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2564 • การดู 40 ครั้ง
 
ย้อนกลับ