แจ้งช่องทางการติดต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

แจ้งช่องทางการติดต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระลอกใหม่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จึงขยายเวลาการงดการเปิดให้บริการการเข้าเยี่ยมชม (ชั่วคราว) ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และขอแจ้งช่องทางการติดต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามช่องทางการติดต่อดังนี้ 

1. ทางโทรศัพท์ สำนักงานฯ 053 943 624-5 ,พิพิธภัณฑ์ฯ 053 943 626

2. Facebook Page: CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

3. Line @ : @ane3145a

4. Email: artculture.cmu@gmail.com

 
เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2564 • การดู 629 ครั้ง
 
ย้อนกลับ