นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มช. ทัศนศึกษา และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มช. ทัศนศึกษา และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มช. เข้าทัศนศึกษาชมนิทรรศการ Digital Mapping Exhibition นิทรรศการเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ เเละเรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนากิจกรรมการตัดตุงไส้หมู  เพื่อนำไปใช้ในประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564 • การดู 17 ครั้ง
 
ย้อนกลับ