วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจันทรวี นำนักศึกษาเข้าทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจันทรวี นำนักศึกษาเข้าทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจันทรวี นำนักศึกษาเข้าทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

 
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564 • การดู 286 ครั้ง
 
ย้อนกลับ