คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่แจ่ม เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่แจ่ม เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 14 มีนาคม 2564

 
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564 • การดู 326 ครั้ง
 
ย้อนกลับ