นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรมวาดภาพเรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรมวาดภาพเรือนโบราณล้านนา
 

นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรมวาดภาพเรือนโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564 • การดู 15 ครั้ง
 
ย้อนกลับ