คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2564 • การดู 916 ครั้ง
 
ย้อนกลับ