ประกาศขยายระยะเวลาการเสนอประวัติและผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศขยายระยะเวลาการเสนอประวัติและผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
 

ประกาศขยายระยะเวลาการเสนอประวัติและผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดประกาศตามไฟล์ pdf ด้านล่าง!!

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเสนอประวัติแ.pdf

เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2564 • การดู 39 ครั้ง
 
ย้อนกลับ