งานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "เชียงใหม่ 725 ปี จากเวียง สู่เมืองสมัยใหม่"

งานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ
 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "เชียงใหม่ 725 ปี จากเวียง สู่เมืองสมัยใหม่" ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2564 • การดู 246 ครั้ง
 
ย้อนกลับ