ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสีเตียนล้านนา ต๋ามปู๋จา วันปากปี๋

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสีเตียนล้านนา ต๋ามปู๋จา วันปากปี๋
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสีเตียนล้านนา ต๋ามปู๋จาวันปากปี๋ ทำเทียนบูชาลดเคราะห์ เทียนบูชาสืบชะตาเเละเทียนโชคลาภ ในประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา

ในวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียนท่านละ 350 บาท (รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน)

ท่านจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจากการสอนของปู่จารย์ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน(อาจารย์แทนคุณ ภานุเดช อาภิชัย) เเละยังได้นำผลงานของตนเองไปจุดบูชาในวันสงกรานต์

.

สามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ที่แนบด้านล่างนี้

https://bit.ly/31duJQi

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053 943626

 
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2564 • การดู 296 ครั้ง
 
ย้อนกลับ