นักศึกษาสถาบันภาษา มช. เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 นักศึกษาสถาบันภาษา มช. เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

 นักศึกษาจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2564 • การดู 764 ครั้ง
 
ย้อนกลับ