ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวัดกิ่วหลวง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวัดกิ่วหลวง
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวัดกิ่วหลวง ที่เข้าศึกษาดูงานรูปแบบความเป็นอยู่อยู่คนในอดีตผ่านเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2564 • การดู 644 ครั้ง
 
ย้อนกลับ