พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักษ์รักษาเรือนโบราณและหลองข้าวล้านนา เพื่อดำเนินงานโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019–2021 (ระยะที่ 2)

พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักษ์รักษาเรือนโบราณและหลองข้าวล้านนา เพื่อดำเนินงานโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019–2021 (ระยะที่ 2)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมประกอบพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักษ์รักษาเรือนโบราณและหลองข้าวล้านนา เพื่อขอขมาก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ภายใต้โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (ระยะที่ 2) และทุนรางวัล AFCP 2019–2021 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

 
เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2564 • การดู 326 ครั้ง
 
ย้อนกลับ