ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ในกิจกรรม "รักษ์หุ่นกระบอก"

ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ในกิจกรรม
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) ในกิจกรรม "รักษ์หุ่นกระบอก"  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาที่ลงเรียนกระบวนวิชาศิลปะหุ่นเอเชีย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน และจัดแสดงหุ่นล้านนาสร้างสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564 • การดู 238 ครั้ง
 
ย้อนกลับ