ต้อนรับอาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ

ต้อนรับอาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งคณะ ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ด้วยสื่อสมัยใหม่ (Museum Application) และแนวทางการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 370 ครั้ง
 
ย้อนกลับ