การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น
 

โครงการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 29 ครั้ง
 
ย้อนกลับ