การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น"

การบรรยายพิเศษ เรื่อง
 

โครงการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 240 ครั้ง
 
ย้อนกลับ