คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 
เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 739 ครั้ง
 
ย้อนกลับ