ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2564

ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2564
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเรือนโบราณล้านนา และนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 625 ครั้ง
 
ย้อนกลับ