สถาบันภาษา มช. นำนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

สถาบันภาษา มช. นำนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 887 ครั้ง
 
ย้อนกลับ