สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020

 
เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 55 ครั้ง
 
ย้อนกลับ