การประชุมเพื่อหารือในการจัดโครงการบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศออนไลน์ ผ่านสื่อหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา

การประชุมเพื่อหารือในการจัดโครงการบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศออนไลน์ ผ่านสื่อหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือในการจัดโครงการบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศออนไลน์ ผ่านสื่อหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร เรือนไกล และบุคลากร สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบูรณาการความร่วมมือการจัดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 448 ครั้ง
 
ย้อนกลับ