ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และชมนิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

 
เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 733 ครั้ง
 
ย้อนกลับ