แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (CMU Lanna House Museum) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  (CMU Lanna House Museum)  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา  เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน
 
 

บทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (CMU Lanna House Museum) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน 

 
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2564 • การดู 576 ครั้ง
 
ย้อนกลับ