ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ได้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดและยังมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้ควบคุมได้ยากนั้น

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงของดการเปิดให้บริการการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9-24 มกราคม 2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้!!

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. .pdf

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2564 • การดู 54 ครั้ง
 
ย้อนกลับ