ร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการส่ง e-Card สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการส่ง e-Card สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 

ร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการส่ง e-Card สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

-- > https://art-culture.cmu.ac.th/Ecard

 

 
เผยแพร่เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 • การดู 50 ครั้ง
 
ย้อนกลับ