เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)

เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
 

เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)

ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำในเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ ผ่านสื่อนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วยห้องนิทรรรศการจำนวน 5 ห้อง ดังนี้

- ห้องที่ 1 วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่

- ห้องที่ 2 รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของคุณมาลินี

- ห้องที่ 3 นายห้างป่าไม้ในภาคเหนือของไทย

- ห้องที่ 4 บ้านหลิ่งห้าของป๋าคิว

- ห้องที่ 5 สถาปัตยกรรมเรือนยุคอาณานิคม

โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) แบ่งเป็นวันละ 4 รอบ ดังนี้

- รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.

- รอบที่ 2 เวลา 11.30 น.

- รอบที่ 3 เวลา 14.00 น.

- รอบที่ 4 เวลา 15.30 น.

เเละปิดเวลา 16.15 น. (เข้าชมได้รอบละ 5 ท่านขึ้นไป เเต่ไม่เกิน 15 ท่าน)

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943-626

 
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 • การดู 134 ครั้ง
 
ย้อนกลับ