การประชุมการกำหนดราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟส2 

การประชุมการกำหนดราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟส2 
 

การประชุมการกำหนดราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟส2 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 • การดู 403 ครั้ง
 
ย้อนกลับ