คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 • การดู 43 ครั้ง
 
ย้อนกลับ