งานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว”

งานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว”
 
 

     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตที่เกิดขึ้นในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ผ่านสื่อนวัตกรรมดิจิทัล และสร้างคุณค่าและการรับรู้ให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการเปิดตัวแบบไม่เป็นทางการ (Soft Launch) เพื่อทดสอบระบบและการนำเสนอเนื้อหาของนิทรรศการ ก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ในปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

     นิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต การกิน การอยู่ สังคมและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ในยุคอาณานิคม รวมถึงประวัติศาสตร์การค้าไม้และสถาปัตยกรรมล้านนาในยุคอาณานิคม และประวัติของครอบครัวตระกูลคิวรีเปอล์เมื่อครั้งอาศัยอยู่ในเรือนหลังนี้ โดยมีการใช้สื่อนวัตกรรมดิจิทัลแบบ Mapping ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาในนิทรรศการ 

     เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) มีการจัดนิทรรศการต่างๆ จำนวน 5 ห้อง ดังนี้

     - ห้องที่ 1 : วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่

     - ห้องที่ 2 : รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของมาลินี

     - ห้องที่ 3 นายห้างป่าไม้ในภาคเหนือของไทย    

     - ห้องที่ 4 : บ้านหลิ่งห้าของป๋าคิว

     - ห้องที่ 5 : สถาปัตยกรรมเรือนยุคอาณานิคม

การเข้าชมนิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) สามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งเต่เวลา 08.30-16.15 น.

และส่วนนิทรรศการ mapping ห้องที่ 1 : วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่ และห้องที่ 2 : รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของมาลินี แบ่งรอบเข้าชมเป็นวันละจำนวน 4 รอบ ดังนี้

     - รอบที่ 1 : เวลา 10.00 น.

     - รอบที่ 2 : เวลา 11.30 น.

     - รอบที่ 3 : เวลา 14.00 น.  

     - รอบที่ 4 : เวลา 15.30 น.

    **เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป**

     สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943-626 

 
เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 • การดู 811 ครั้ง
 
ย้อนกลับ