ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำโดย นายโชค บูลกุล ประธานกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์ฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 และได้เข้าชมบูธต่างๆ ภายในงาน "เทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ : Chiang Mai Crafts Fair 2020” ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2563 อีกด้วย

 
เผยแพร่เมื่อ 7 ธันวาคม 2563 • การดู 381 ครั้ง
 
ย้อนกลับ