การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งานจ้างเคลื่อนย้ายหลองข้าวสารภี ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งานจ้างเคลื่อนย้ายหลองข้าวสารภี ครั้งที่ 3/2563
 

รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งานจ้างเคลื่อนย้ายหลองข้าวสารภี ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 • การดู 479 ครั้ง
 
ย้อนกลับ