ปฏิทินล้านนา 2564 "มื้อจั๋นวันดี" เปิดให้บริการดาวน์โหลดแล้ว

ปฏิทินล้านนา 2564
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เผยแพร่ปฏิทินล้านนา 2564 "มื้อจั๋นวันดี" โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2564

หมายเหตุ: ปฏิทินล้านนา 2564 "มื้อจั๋นวันดี"  เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนเท่านั้น สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่เพื่อการโฆษณา ค้าขาย และเชิงพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์ 0 5394 3625

 
เผยแพร่เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 • การดู 7,492 ครั้ง
 
ย้อนกลับ