ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 131 คน ที่เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงที่มีอยู่ในท้องถิ่น และสามารถนำความรู้จากการทัศนศึกษามาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน และให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น อาทิ การแต้มสีลายคำและการเพ้นท์ถุงผ้า การประดิษฐ์ปืนผะลาบ การสานปลาตะเพียน  และการปั้นดิน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2563 • การดู 163 ครั้ง
 
ย้อนกลับ