เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช.

เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  และ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช.
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าพบคุณวิวรรณ ศรีทองคำ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และคุณเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช. ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ กองแผนงาน มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2563 • การดู 592 ครั้ง
 
ย้อนกลับ