ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)

ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)
 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2563 • การดู 541 ครั้ง
 
ย้อนกลับ